Palestin Dijajah: Maruah Umat Islam Tercabar

Saturday, 30 May 2009

Credit: Zainal Abdullah Zainal Adlishah, Tahun 3.

Oleh: Maznah Daud


Allah s.w.t. telah mentakdirkan Palestin menjadi bumi yang diberkati. Bumi tempat bertapaknya sebahagian besar daripada para nabi dan rasul. Bumi yang banyak menyaksikan perjuangan dan ketabahan para pendukung kebenaran dan keadilan menentang kedurjanaan dan kezaliman manusia yang tidak mengenal erti kemanusiaan.


Keberkatan bumi Palestin dinyatakan di dalam Al-Quran berulang-ulang kali, antaranya seperti dalam maksud firman Allah berikut:


1. “Maha Suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang Kami berkati sekelilingnya, untuk diperlihatkan kepadanya tanda kekuasaan Kami. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.” (Al-Isra’ : 1)

2. “Dan Kami selamatkan dia dan sepupunya Nabi Lut ke negeri yang Kami limpahkan berkat padanya untuk umat manusia.” (Al-Anbia’ : 71)

3. “Dan di antara tempat tinggal mereka dengan bandar yang Kami limpahkan berkat kepadanya, Kami adakan beberapa buah bandar yang jelas kelihatan, dan Kami tentukan jarak perjalanan di antaranya. Berjalanlah kamu di negeri itu pada bila-bila masa yang kamu suka, malam dan siang, dengan aman.” (Saba’ : 18)

4. “Dan Kami mudahkan bagi Nabi Sulaiman angin yang kencang tiupannya, bertiup menurut kehendaknya ke bumi yang Kami limpahi berkat padanya; dan adalah Kami mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.” (Al-Anbia’ : 81)

5. “Dan Kami wariskan kepada kaum yang tertindas itu di daerah timur bumi dan di daerah baratnya, yang Kami telah melimpahkan berkat kepadanya.” (Al-A’raf : 137)


Menurut Tafsir Ibn Kathir, maksud ‘bumi yang diberkati’ atau ‘yang dilimpahi berkat padanya’ di dalam ayat-ayat di atas ialah negeri Syam yang mana Palestin adalah sebahagian daripadanya. Keberkatan negeri Syam adalah meliputi keberkatan lahiriah dan ma'nawiah. Dari sudut lahiriah, bumi itu subur dan ditumbuhi dengan pelbagai jenis tanaman dan buah-buahan.


Manakala dari sudut ma'nawiah, Palestin merupakan bumi anbiya dan mursalin (nabi dan rasul). Di situ hidupnya Nabi Ibrahim, Ishak, Ya’qub, Yusuf, Lut, Daud, Sulaiman, Soleh, Zakariya, Yahya dan Isa ‘alaihimus-salam. Nama-nama mereka semuanya termaktub di dalam Al-Quran. Malah, ramai lagi nabi dari kalangan Bani Israel yang tidak disebut nama mereka di dalam Al-Quran, diutus Allah s.w.t. silih berganti untuk memimpin mereka di situ.


Di dalam satu ayat lain, Allah s.w.t. menyifatkannya sebagai bumi suci (الارض المقدسة). Firman Allah s.w.t. bermaksud:


“(Musa berkata): Wahai kaumku, masuklah ke Tanah Suci (Palestin) yang telah diperintahkan oleh Allah untukmu; dan janganlah kamu berbalik undur ke belakang, (kalau kamu undur) maka kamu kelak menjadi orang yang rugi (di dunia dan di akhirat).” (Al-Maidah : 21)


Lantaran itu, apabila seorang muslim membaca Al-Quran, dia akan merasai pertalian yang sangat kuat antara dirinya dengan bumi itu kerana di situlah tercetusnya medan pertarungan di antara hak dengan batil. Di situlah juga para nabi dan rasul Allah mengangkat panji-panji tauhid, menyeru dan membimbing manusia agar menyembah Allah Yang Esa dan beriman kepada nabi dan rasul tanpa membezakan antara mereka yang juga merupakan sebahagian daripada rukun iman. Ini jelas termaktub dalam firman Allah yang bermaksud:


“Katakanlah: Kami beriman kepada Allah, dan kepada apa yang diturunkan kepada kami (Al-Quran), dan kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Nabi Ishaq dan Nabi Yaakub serta anak-anaknya, dan juga kepada apa yang diberikan kepada Nabi Musa (Taurat) dan Nabi Isa (Injil), dan kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka; kami tidak membeza-bezakan antara seseorang dari mereka; dan kami semua adalah Islam (berserah diri, tunduk taat) kepada Allah semata-mata.” (Al-Baqarah : 136)


Di bumi Palestin terletak bandar al-Quds, bandar suci ketiga bagi umat Islam selepas Makkah al-Mukarramah dan Madinah al-Munawwarah. Allah Taala memuliakan Makkah al-Mukarramah dengan Masjid al-Haram, Madinah al-Munawwarah dengan Masjid al-Nabawi dan al-Quds atau Baitul-Maqdis dengan Masjid al-Aqsa.


Perkara ini diperkuatkan dengan Hadis Sahih yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a. yang mafhumnya:


“Tidak harus bersusah-payah untuk musafir kecuali ke tiga buah masjid: Masjid al-Haram, Masjid al-Nabawi dan Masjid al-Aqsa.”


Maksud hadis di atas ialah: Tidak harus bagi seorang muslim bersusah-payah musafir semata-mata untuk solat di mana-mana masjid di atas muka bumi ini kecuali ke Masjid al-Haram, Masjid al-Nabawi dan Masjid al-Aqsa.


Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, baginda s.a.w. besabda maksudnya:


“Satu solat di dalam Masjid al-Aqsa menyamai 500 solat di masjid lain kecuali Masjid al-Haram dan Masjid al-Nabawi.”


Rasulullah s.a.w. pernah ditanya: “Masjid apakah yang pertama dibina di atas muka bumi?” Baginda menjawab: “Masjid al-Haram”. Baginda ditanya lagi: “Kemudian masjid apa?” Jawab baginda: “Masjid al-Aqsa”.


Kerana kedudukannya yang begitu mulia, terletak di bumi yang diberkati, Allah telah memilihnya untuk menjadi kiblat pertama umat Islam. Sejak difardhukan solat lima waktu pada malam Israk dan Mikraj, Rasulullah s.a.w. dan para sahabat r.a. bersolat menghadap ke arah Masjid al-Aqsa. Keadaan ini berterusan selama 16 atau 17 bulan selepas hijrah. Rasulullah s.a.w. tidak menukar arah kiblatnya kecuali selepas diperintah oleh Allah s.w.t. supaya berbuat demikian. Pertukaran arah kiblat terkandung dalam firman Allah s.w.t. yang bermaksud:


“Kerapkali Kami melihat engkau menengadah ke langit, maka Kami benarkan engkau mengadap kiblat yang engkau sukai. Oleh itu palingkanlah mukamu ke arah Masjid Al-Haram; dan di mana sahaja kamu berada maka hadapkanlah muka kamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang yang telah diberikan Kitab, mereka mengetahui bahawa perkara (berkiblat ke Kaabah) itu adalah benar daripada Tuhan mereka; dan Allah tidak sekali-kali lalai apa yang mereka lakukan.” (Al-Baqarah : 144)


Ayat ini turun ketika Rasulullah s.a.w. sedang solat bersama para sahabat r.a. di sebuah masjid di Madinah. Masjid yang dikenali dengan nama Masjid Qiblatain itu kekal dan boleh dilawati hingga sekarang.


Peristiwa paling hebat dan begitu menggemparkan pernah dialami oleh Rasulullah s.a.w. ialah Israk dan Mikraj. Masjid al-Aqsa sekali lagi diberi penghormatan dengan pemilihannya sebagai destinasi Israk dan permulaan Mikraj baginda. Firman Allah s.w.t. bermaksud:


“Maha Suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya pada malam hari dari Masjidil haram ke Masjidil Aqsa yang Kami berkati sekelilingnya, untuk diperlihatkan kepadanya tanda kekuasaan Kami. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.”

(Al-Isra’ : 1)


Dalam ayat di atas, tidak disebut sebarang sifat khusus bagi Masjid al-Haram walaupun kedudukannya lebih tinggi daripada Masjid al-Aqsa. Sebaliknya ayat ini telah memberikan perhatian yang khusus kepada Masjid al-Aqsa dengan menyifatkannya sebagai ‘yang diberkati di sekelilingnya’.


Allah s.w.t. Yang Maha Berkuasa pastinya boleh jika Dia menghendaki untuk mengangkat Nabi Muhammad s.a.w. terus ke langit tanpa singgah di Masjid al-Aqsa. Sudah tentu ada hikmah tersendiri mengapa perjalanan israk dan mikraj yang bersejarah itu melalui Masjid al-Aqsa.


Antara hikmah yang paling jelas ialah penegasan tentang hubungan rapat antara kedua-dua masjid tersebut. Umat Islam bertanggungjawab memelihara dan mempertahankan kesucian kedua-dua masjid itu secara serentak. Tambahan pula dalam peristiwa israk dan mikraj, baginda dipertemukan dengan para nabi sebelumnya dan menunaikan solat sunat berjemaah bersama-sama mereka di Masjid al-Aqsa.


Secara simbolik, pertemuan ini menunjukkan perpindahan kepimpinan agama ini daripada Bani Israel kepada umat yang baru, rasul yang baru dan kitab suci yang baru. Kenapa upacara perpindahan ini dilakukan di Masjid al-Aqsa? Jawapannya amat jelas. Di bumi inilah kebanyakan para nabi sebelumnya dibangkitkan untuk berdakwah dan berjuang menyebarkan risalah Islam.


Kesatuan risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul ditegaskan berulang kali di dalam Al-Quran. Sebagai contoh, firman Allah s.w.t. yang bermaksud:

“Demi buah Tiin dan Zaitun. Dan gunung Tursina. Dan negeri (Mekah) yang aman ini.” (At-Tiin : 1-3)


Menurut Ibnu Kathir: “Sebahagian ulama besar berkata: Perkara-perkara tersebut (buah tiin, buah zaitun, bukit Tursina dan negeri yang aman) merujuk kepada tiga tempat di mana Allah s.w.t. mengutus seorang rasul daripada kalangan ulil-‘azmi bagi setiap tempat itu. Ketiga-tiga rasul tersebut membawa deen yang sama. Yang pertama ialah tempat tumbuhnya tiin dan zaitun iaitu Baitul Maqdis, di mana Allah mengutuskan Isa bin Maryam. Kedua bukit Tursina, di mana Allah berbicara secara langsung dengan Musa bin ‘Imran. Ketiga ialah Mekah yang merupakan negeri yang aman tempat lahirnya Nabi Muhammad s.a.w. pembawa risalah Islam yang terakhir.”


Berdasarkan tafsiran ini, ketiga-tiga perkara yang disebut itu telah menghubungkaitkan antara orang Islam, Yahudi dan Nasrani.


Sejajar dengan kedudukannya yang begitu mulia, mata dan hati umat Islam sentiasa tertumpu ke sana. Ketika Rasulullah s.a.w. dilahirkan pada tahun 570 Masihi, Palestin berada di bawah pemerintahan kerajaan Kristian Rom.


Apabila Rasulullah s.a.w. dan umat Islam berjaya menegakkan negara Islam di Madinah dan berjaya menangkis pelbagai serangan musuh dari luar dan dalam, baginda mula mengatur langkah untuk memperluas dakwah demi membebaskan manusia daripada perhambaan sesama manusia dan mengembalikan mereka kepada 'Tuan Hakiki' yang sepatutnya mereka memperhambakan diri. Antara yang telah dilakukan baginda ialah mengutus surat kepada penguasa dan raja-raja setiap negeri, termasuk Raja Kaisar yang menguasai Palestin.


Usaha-usaha dakwah baginda diteruskan oleh Khalifah Abu Bakar as-Siddiq dan dilanjutkan oleh Umar al-Khattab. Dengan dakwah dan jihad yang berterusan, akhirnya umat Islam berjaya membebaskan Palestin daripada cengkaman kerajaan yang tidak beriman. Detik bersejarah ini telah terukir pada tahun ke-15 hijrah bersamaan dengan tahun 636 Masihi.


Semenjak saat itu, Palestin diwarnai cahaya keislaman nan gemilang. Penduduknya telah menerima Islam sebagai satu cara hidup dan mengadaptasi bahasa Arab sebagai bahasa rasminya. Dan semenjak saat itu juga, Palestin terus diperintah oleh kerajaan Islam silih berganti, sehingga akhirnya jatuh ke tangan penjajah British pada tahun 1917 Masihi. Ini bererti Islam telah bertapak kukuh di bumi yang berkat itu selama 1281 tahun. Meskipun dalam tempoh itu ia pernah jatuh ke tangan tentera Salib selama hamipr 90 tahun (1099-1187), namun mereka tidak mampu memadamkan wajah keislaman yang telah terpahat kukuh di situ.


Kini, telah hampir satu abad (1917-2009) bumi suci disimbahi darah dan air mata. Telah hampir satu abad bumi Israk dan Mikraj dilanyak musuh durjana. Telah hampir satu abad bumi anbiya dihujani peluru tidak bermata. Telah hampir satu abad juga umat Islam yang telah bermastautin sekian lama di situ dihalau merata-rata. Wajarkah kita diam membisu seribu bahasa? Wajarkah kita berpeluk tubuh, buat endah tak endah macam si buta?


Prof. Madya Maznah Daud merupakan mantan AJK Wanita JIM Pusat dan bekas pensyarah di Universiti Teknologi Mara (UiTM) Shah Alam.Dipetik daripada: http://jim.org. my/v1/index. php/artikel/ artikel-pilihan/ 216-palestin- dijajah-maruah- umat-islam- tercabar

SCENT OF PALESTINE, SCENT OF JANNAH

Read more...

Allah Selamatkan Palestina

Credit: Irsyad Zamani, Tahun 2.


100% salah Zionis celaka
Mengebom membunuh rakyat Gaza
Hamas cuma alasan Israel gila
Lebih kejam dari singa atau serigala
Lihat siapa yang ramai merana
Anak-anak kecil dan wanita
Mereka rebah sebagai shuhada
Merekalah insan Kelas Pertama
Diuji Allah dari dahulu kala

Pabila Israel membedal Gaza
Berdiam buta pula Amerika
Mana pejuang hak asasi manusia
Pandai menuntut hak dunia ketiga
Namum membisu saja di Gaza
Bush kata Hamas punya angkara
Eloklah dipenggal kepala nya
Kena baling kasut padan muka
Israel jadikan Bush alat boneka
Menghalalkan apa yang Israel suka
Kita lihat apa pula alasan Obama

Ayuh adik ayuh saudara
Bangun berjihad dengan segera
Kita ke Gaza membela agama
Apa kita cuma bagi derma
Cuma demonstran bakar bendera
Tiup semboyan jihad wahai ulama
Apa sangat kesenangan dunia
Sayang Mercedes sayang harta
Tak sanggup kita tinggal negara
Membiarkan umat Palestin sengsara
Israel memperkosa saudara kita
Israel sembelih anak dan wanita
Apa kita masih sibuk berpesta
Kembangan api tahun baru dah tiba
Kembangan api yang benar ada di Gaza

Keris Silau

SCENT OF PALESTINE, SCENT OF JANNAH

Read more...

Sajak Boikot

Credit: Irsyad Zamani, Tahun 2.


Align CentreAku dalam dilemma
Boikot barang Amerika
Sebab aku kerja kompeni Amerika
Tapi aku peduli apa
Rezeki di tangan Allah Taala
Mula-mula boikot Coca Cola
Tukar Microsoft kepada software Rusia
Tukar Dell kepada komputer Malaysia
Jangan guna telipon Nokia dan Motorola
Gunalah Samseng dan Nokla
Nokla tu produk dari China
Tapi mungkin ada melamin bahaya

Tolong buang terus rokok Amerika
PhilipMoris bantu Israel bedil Gaza
Tak guna berdegar-degar hentam Amerika
Benson dan Dunhill berada di mulut sentiasa
Buang juga keretek Djarum dan Sampoerna
Membahayakan kesihatan jantung dan dada

Jangan naik MAS naiklah Air Asia
Sebab MAS pakai Boeing buatan Amerika
Nanti marah lah pula Idris Jala
Dia baru umum tiket domestik turun harga

Buang kad kredit Citibank dan Bank of America
Gunalah kad kredit Ar Rajhi dan Bank Bumiputra
Oh lupa bank tu dah jadi CinaIndiaMelayuBank rupanya
Eloklah sokong perbankan Islam dan Bank Negara

Jangan pakai seluar Levis pakailah seluar Gala
DKNY Ralph Lauren dan Gap pun sama
Jangan pakai singlet Calvin Klein pakailah Pagoda
Atau pakai baju sendiri walaupun tanpa jenama

Jangan minum Starbucks difranchis Berjaya
Minumlah Tongkat Ali Radix atau Kopi Lasinda
M Rajoli kata boleh terangkat sentiasa
Mana tak terangkat steroid dimasuk setengah camca

Jangan tengok CNN tengolah Al Jazeera
TV tu meluat banyak fitnah dan propaganda
Atau lebih baik tutup TV buat sementara
Boikot juga filem-filem dari Amerika
Biar merosot Golden Screen Cinema

Dalam berboikot eloklah kita banyak berdoa
Doa kepada mereka yang berada di Ghaza
Semoga Allah membantu mereka di sana
Dan kita minta Allah turunkan bala
Kepada Zionis Yahudi dan bala tenteranya
Ya Allah hancurkan dan leburkan mereka
Mereka membunuh anak-anak dan wanita
Seperti mana mereka buat di Shabra dan Shatila
Mereka ini besar kepala tidak hirau kepada dunia
Resolusi-resolusi PBB tidak dihirau oleh mereka
Oleh itu ya Allah hancurkan Zionis kadar segera!

Keris Silau

SCENT OF PALESTINE, SCENT OF JANNAH

Read more...

Negara Haram Israel Tidak Akan Berkekalan

Credit: Siti Sarah Zainal Alimuddin, Tahun 2.


Sejarah telah membuktikan bahawa kaum Yahudi merupakan kaum yang sentiasa ditindas dan ditekan. Peristiwa-peristiwa yang berlaku sepanjang zaman semenjak dari zaman Nabi Allah SWT Musa a.s. sehinggalah zaman mereka berada di Palestin selepas itu sentiasa menyaksikan pembunuhan kaum Yahudi secara beramai-ramai oleh musuh-musuh mereka.

Melalui peristiwa-peristiwa yang berlaku itu, kita selaku umat Islam yakin bahawa kependudukan mereka secara haram di negara Palestin akan berakhir tidak lama lagi.

Mereka akan dihalau keluar dari negara itu sama sepertimana datuk nenek mereka dipaksa keluar dari negara itu. Perkara ini telah dijanjikan oleh Allah SWT menerusi banyak ayat al-Quran, contohnya dalam surah Al-A'raf ayat 167 yang bermaksud:

"Dan (ingatlah wahai Muhammad) ketika Tuhanmu memberitahu: Bahawa sesungguhnya Ia akan menghantarkan kepada kaum Yahudi itu, (terus menerus) hingga hari kiamat, kaum-kaum yang akan menimpakan mereka dengan azab sengsara yang seburuk-buruknya (disebabkan kejahatan dan kekufuran mereka). Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat azab seksa-Nya, dan sesungguhnya Dia juga Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. "

Kejahatan Bangsa Yahudi Menurut Al-Quran

Ayat di atas menyebutkan bahawa azab dan tekanan akan terus menimpa mereka hingga ke hari kiamat. Berita-berita masa lampau tentang mereka sebelum Islam perlu diberitahu kepada mereka agar mereka sedar bahawa masa tersebut akan tiba dan kebenaran isi kandungan al-Quran sebagai wahyu Ilahi akan terbukti.

Ayat-ayat seperti ini memberi satu kekuatan berupa sokongan moral kepada umat Islam secara amnya dan bangsa Arab Islam khasnya agar berusaha memperkuatkan diri ke arah merealisasikan fakta ini.Penindasan Ke Atas Yahudi Sebelum Islam

Tersebut dalam lipatan sejarah penjajahan ke atas Yahudi telah dimulakan oleh Raja Fir'aun Nikho dari Mesir. Selepas itu untuk kali keduanya mereka telah dijajah lagi oleh Raja Nabukadnesar (Bukhti-Nashar) dari Babil. Semasa penjajahan tersebut, raja dan tenteranya telah membinasakan habis-habisan Jerussalam termasuk Baitul Maqdis yang didirikan oleh Nabi Sulaiman a.s. dan menawan majoriti rakyatnya .

Inilah yang disebutkan oleh Allah SWT dalam ayat surah al-Isra' ayat yang bermaksud:

"Dan Kami menyatakan kepada Bani Israel dalam Kitab itu: "Sesungguhnya kamu akan melakukan kerosakan di bumi (Palestin) dua kali, dan sesungguhnya kamu akan berlaku sombong angkuh dengan melampau. Maka apabila sampai masa janji (membalas kederhakaan kamu) kali yang pertama dari dua (kederhakaan) itu, Kami datangkan kepada kamu hamba-hamba Kami yang kuat gagah dan amat ganas serangannya lalu mereka rnenjelajah di segala ceruk rantau (membunuh dan membinasakan kamu); dan (sebenarnya peristiwa itu) adalah satu janji yang tetap berlaku".

Seterusnya pada tahun 203 sebelum Masihi pula menyaksikan penjajahan yang lebih teruk oleh raja-raja Syria malahan membawa kepada penahanan Yahuza yang menjadi raja Yahudi pada masa itu. Orang-orang lelaki dijadikan hamba abdi, manakala cukai-cukai yang tinggi turut dikenakan ke atas mereka.

Tidak cukup di situ Allah SWT membinasakan mereka apabila Rom menjajah pula selepas itu. Negara Palestin telah dimasukkan di bawah negara mereka. Pada tahun 70 Masihi, golongan Yahudi telah melakukan pemberontakan ke atas penjajah mereka iaitu Rom. Pemberontakan ini menemui jalan buntu. Akibatnya Rom telah mengeluarkan arahan kepada gabenornya di situ yang bernama Titus untuk membakar rumah-rumah ibadat Yahudi dan membunuh kebanyakan penduduk Yahudi dan menjual yang lainnya sehagai hamba.

Tidak lama selepas itu, Jerussalem pesat membangun semula. Kaum Yahudi mengambil kesempatan untuk memberontak buat kali kedua tetapi masih gagal. Adrian yang menjadi raja Rom akhirnya memerintahkan agar bandar Jerussalem dimusnahkan habis-habisan dan rakyatnya dibunuh. Ditaksirkan lebih 500,000 jiwa telah terkorban dalam peristiwa itu .Penindasan Ke Atas Yahudi Selepas Islam

Apabila Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah, kaum Yahudi telah menyusun beberapa konspirasi jahat ke atas Islam. Akibatnya, pelbagai tindakan tegas telah dikenakan terhadap mereka sehingga membawa kepada pembunuhan beramai-ramai kaum Yahudi dan pengusiran keluar dari negara Islam Madinah.

Kemudian di akhir kurun ke 13, penindasan ke atas mereka masih berterusan. Pada kali ini negara Eropah pula yang bertindak menekan mereka. Sejarah telah menunjukkan bahawa kaum Yahudi pernah dibunuh di Sepanyol dan Portugal . Bahkan kepercayaan agama Kristian lama beranggapan bahawa menekan Yahudi adalah melambangkan keimanan yang sebenarnya.

Tekanan yang dihadapi menyebabkan Yahudi mencari perlindungan di Andalus. Pemimpin-pemimpin Islam di Andalus pada waktu itu memberi perlindungan politik kepada Yahudi sebagai satu cara untuk berdakwah kepada mereka. Namun panas yang disangka sampai ke petang, rupanya hujan di tengahari. Nikmat perlindungan rupa-rupanya tidak lama. Penganut-penganut Kristian telah berjaya menundukkan kuasa Islam di Andalus. Sekali lagi penyembelihan orang-orang Yahudi berlaku secara beramai-ramai. Mereka di halau keluar dari bandar-bandar seperti Balensia, Qordova, Gibraltar, Barcelona dan juga dari tempat-tempat lain. Seorang paderi besar Katolik di situ yang bernama Hernando Martins telah menyampaikan ucapan anti Yahudi dan mengarahkan agar unsur-unsur termasuk penganutnya dihapuskan.

Peperangan Salib telah meletus di Andalus dan kebanyakan orang yahudi dihapuskan. Ramai dari kalangan mereka telah dipaksa memeluk Kristian. Dalam tempoh kurang dari 3 bulan, setiap individu yang enggan masuk Kristian akan dihalau ke tempat lain luar dari Andalus. Sesiapa yang melanggar perintah akan dihukum bunuh .

Kebanyakan orang Yahudi yang enggan memeluk Kristian telah meninggalkan Andalus. Malangnya di tengah jalan para lanun telah menangkap mereka dan mereka dijadikan hamba untuk diperniagakan. Sesiapa yang terlepas pula jarang yang dapat hidup kerana diserang kelaparan dan penyakit berjangkit seperti taun dan lain-lain.

Walaupun menghadapi pelbagai penindasan, golongan Yahudi akhirnya berjaya juga menaja satu perhimpunan yang menghimpunkan sekitar 80,000 orang ahli. Mereka mengambil keputusan untuk berhijrah ke Portugal setelah mendapat pelawaan rajanya yang beragama Kristian dan bersikap terbuka. Setibanya di sana , raja yang selama ini bersikap terbuka, tiba-tiba berubah menjadi anti Yahudi selepas dipengaruhi golongan gereja yang selama ini menentang mereka. Semua golongan lelaki dewasa Yahudi telah dipaksa meninggalkan negara Portugal , manakala wanita dan anak-anak dipaksa menukar agama kepada Kristian.

Tekanan dan kezaliman ke atas Yahudi sebenarnya tidaklah terbatas di negara-negara seperti Sepanyol , Portugal dan Rom sahaja.

Malahan semua negara Eropah Kristian telah mengambil sikap anti-Yahudi secara terang-terangan. Di bawah dinyatakan peristiwa-peristiwa kezaliman yang berlaku keatas golongan Yahudi:


1. Di England, King Edwaard telah menghalau Yahudi beramai-ramai pada tahun 1290.

2. Di Perancis, King Phillip telah menghalau mereka dari Perancis pada tahun 1306. Menurut fakta sejarah, Raja Phillip kemudiannva telah membenarkan sebahagian daripada mereka untuk pulang ke Perancis selepas itu, tetapi keputusan diambil untuk menghalau semula mereka pada tahun 1394.

3. Di Hungary, golongan Yahudi telah dibuang negara beramai-ramai. Tetapi mereka memberanikan diri pulang semula sebelum dihalau kembali pada tahun 1582.

4. Di Belgium, mereka dihalau beramai-ramai pada tahun 1370.

5. Di negara Czechoslovakia pula, puak Yahudi dihalau pada tahun 1380. Mereka kembali semula untuk bermastautin pada tahun 1592. Malangnya pada tahun 1744, Queen Maria Theressa telah mengarahkan agar dihalau semula golongan Yahudi tersebut.

6. Di negara Austria pula, Raja Bright ke-5 telah menghalau mereka dari negara itu pada tahun 1420.

7. Di Holland, mereka dihalau dari Outricht pada tahun 1444.

8. Di Itali, mereka dihalau dari Napoli dan Sardina pada tahun 1540.

9. Di Jerman, golongan Yahudi dihambat dari Bavaria pada tahun 1551. Kemudian telah berlaku penindasan secara berterusan ke atas mereka oleh masyarakat berfahaman Nazi. Beratus ribu Yahudi telah terkorban dalam keganasan itu.

10. Di Rusia pula, rakyat tempatan telah berkerjasama menghalau orang-orang Yahudi pada tahun 1510. Golongan Yahudi beransur-ansur pulang selepas itu dengan harapan penduduk tempatan telah memaafkan mereka. Namun begitu, tekanan masih berterusan sehingga tentera Rusia turut masuk campur untuk menyembelih mereka beramai-ramai di Ukraine sepanjang tahun 1919.Menurut kajian, lebih dari 100,000 Yahudi telah diragut nyawanya termasuk lelaki dan perempuan serta anak-anak mereka. Jalanraya telah dibasahi dengan darah mereka. Tentera telah melakukan kekejaman di luar batasan pemikiran manusia di samping mencincang lumat anggota badan mereka.

Mengapa Yahudi Ditindas?

Antara sebab penindasan dilakukan ke atas mereka adalah kerana sikap sombong dan tidak setia pada perjuangan. Masyarakat Kristian Eropah menyedari sikap yang ditunjukkan itu. Golongan Yahudi merupakan golongan yang tidak pernah kenal erti berterima kasih. Walaupun hanya menumpang di negara orang, perangai mereka tidak ubah seperti tuan yang memeras dan menganiaya golongan peribumi negara itu. Kemahiran berniaga telah menjadikan golongan Yahudi sombong dan tidak berperikemanusiaan.

Orang yang meminjam dan berurus niaga dengan mereka terjebak dalam sistem riba. Ekonomi yang berasaskan riba telah dimulakan oleh korporat-korporat Yahudi yang berjaya untuk memastikan terus menjadi kaya tanpa memikirkan nasib si miskin.

Perkara ini tidaklah menghairankan kerana menurut kepercayaan mereka seperti yang dijelaskan di dalam 'Talmud' iaitu tafsiran kepada kitab 'Taurat', ada dinyatakan secara terang-terangan bahawa riba halal dengan urus niaga bersama bukan Yahudi. Ini disebabkan Yahudi adalah anak-anak Allah SWT, manakala selain mereka adalah binatang berupa anjing dan babi. Justeru itu, mereka berhak melakukan apa sahaja demi kepentingan peribadi.

Disebut dalam Talmud lagi:

• Pemilikan harta-harta oleh selain Yahudi adalah tidak sah. Jadi sesiapa sahaja di kalangan Yahudi boleh merampas hak tersebut.

• Allah SWT (SWT) menganugerahkan ke atas mereka hak untuk bertindak sesuka hati ke atas bangsa-bangsa lain.

• Kedudukan Yahudi ke atas bangsa-bangsa lain sama seperti kedudukan manusia ke atas binatang. Bangsa-bangsa lain memiliki sifat-sifat kebinatangan. Tiada siapa yang dapat mengajar mereka melainkan Yahudi.

• Riba diharamkan sesama Yahudi, tetapi dihalalkan kepada selain mereka. Malahan menurut perlembagaan Talmud itu, HARAM memberikan pinjaman kepada bangsa lain tanpa dikenakan riba.

Penaklukan Palestin Oleh Rejim Haram Yahudi

Sebab utama penaklukan negara Palestin sebenarnya berpunca dari perancangan yang teliti oleh Persatuan Freemason Antarabangsa. Freemason melihat usaha begini penting bagi mengelakkan pupusnya spesis Yahudi dari persada dunia.

Takdir Allah SWT membenarkan mereka berjaya menakluk Palestin dengan restu gerakan Kristian sedunia dan bantuan mereka. Perkara ini berlaku dalam keadaan orang-umat Islam terutamanya masyarakat Arab sedang lalai. Persoalannya, sampai bilakah mereka akan berjaya mendominasi negara yang kecil itu. Mereka perlu waspada kepada masyarakat Arab yang berjumlah lebih 100 juta orang itu yang sentiasa mengingati sejarah buruk antara mereka dan Yahudi sepanjang zaman. Masa jua yang akan menentukan segala-galanya.
Penutup

Janji Allah SWT akan sampai bagi memastikan Islam akan tinggi semula dan musuh-musuh Islam terutamanya Yahudi akan kembali ke era kesusahan dan penindasan seperti keadaan asal mereka.

Kita meyakini usaha mereka mengumpulkan bangsa mereka di tengah-tengah negara umat Islam itu akan berakhir dengan penghapusan mereka secara terus dari muka bumi Allah SWT ini. Ini bersesuaian dengan maksud sebuah hadith sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim:

"Tidak akan berlaku kiamat sehinggalah orang-umat Islam berperang dengan orang-orang Yahudi (di sebuah tempat). Orang-umat Islam akan membunuh mereka beramai-ramai sehinggakan apabila mereka bersembunyi di sebalik batu dan pokok, tiba-tiba pokok-pokok dan batu-batu itu bersuara menjerit memanggil umat Islam agar membunuh orang-orang Yahudi itu, kecuali pokok 'Gharqad', kerana ia adalah pokok Yahudi".

Janji Nabi pastinya benar. Peristiwa ini akan berlaku bagi menamatkan siri pengkhianatan Yahudi terhadap Islam dan manusia secara keseluruhannya. . wallahualam
SCENT OF PALESTINE, SCENT OF JANNAH


Read more...

Depa kata

Oleh: Komuniti Blogger Palestineevergreen


Pemberitahuan: Emel yang dihantar kepada saya selepas pergolakan berdarah di Palestine. Saya berharap agar anda semua dapat memberi komen diatas emel ini mengenai kesahihan apa yang telah diperkatakan oleh mereka. Namun, emel ini tidak disunting dan struktur karangan adalah bahasa pasar.


Salam,
Semalam Razali Awang, pemberita TV3yg pergi ke Gaza baru-baru ni, datang ke my company tu share his experience. Persatuan Islam Pekerja yg anjurkan. Razali ni tiap kali dia bercerita, mesti tersekat2 sebab dia kata dia tak dpt lupakan pengalaman yg dia akan kenang smpai mati. I ada things yg nak share yg buat I tak boleh tido mlm tadi:


Mesir
Razali kata ni Firaun modern. Nama je Islam tapi dah very secular. Sanggup kencing di dinding2 masjid.
Mesir sekat sempadan ..the only way ke Gaza . Makanan dan ubatan2 sume rosak kat sempadan Mesir-Gaza. Sempadan Gaza and Mesir is 14 km long. Kalau lah tak de sekatan, rakyat Palestine takkan kebuluran...
"Mesir lebih rela bersempadan dgn Israel drp bersempadan dengan Hamas!" – Apa punya manusia ni, kata Razali Awang.
Khutbah Jumaat di Mesir mengharamkan khutbah mengenai keganasan di Gaza . Razali btau rakyat Palestin yg dia interview, kat Malaysia tiap Jumaat kami bacakan Qunut Nazilah dan bersolat hajat demi kesejahteraan rakyat Palestine …
Berapa banyak checkpoint dia kena lalui kat Mesir…tapi dgn pertolongan Allah SWT lepas pulak..tapi perit nya..yg mintak rasuah…charge naik bas 500 meter is RM70!!!
Memang sekutu kuat Amerika and Israel .
(Eee…tak ingin hantar anak gi Al Azhar..lebih baik hantar ke negara Islam lain..UIA pun dah bagus!!!)


Gaza ( Palestine )
Terbahagi kepada 2 – Hamas dan Fatah…Belah Fatah ada kasino!
Kata wartawan dari Belgium dan Itali, the best strawberry in the world comes from Gaza !
Imam Shafie lahir di sini (sebak pulak bila dengar yg ni).
Razali kata rakyat Palestine sgt berpegang teguh kpd ajaran Islam dan mazhab Shafie.
Org Palestine sgt baik dan friendly as compared to other Arabs esp yg kat Mesir tu..
Moyang Rasulullah SAW dikebumikan dia sini (lupa nama ..tapi dia mention Hashim….)
Beautiful country, iklim Mediterranean .boleh kalahkan Los Angeles kalau tak kerana peperangan..


Hamas
Memang kalangan yg rela mati sebab mati syahid. Rela mati anytime. Bila bersalam perpisahan dengan Razali dia org ucap "Kalau anda dtg lagi ke sini, adakah kita akan bertemu lagi"…like they know they can die anytime.
Tulang2 yg melekat kat dinding bangungan rosak, tak busuk walau dah berminggu!
Mayat tak reput langsung, bila kubur dibedil oleh Israel …punyalah jahat manusia, kubur pun nak bedil konon tempat simpan senjata.
Hamas ada 25,000 org..tak de senjata canggih tapi yg mati hanya 100 lebih je!!
Hamas ni beroperasi di bawah tanah and they are everywhere. They operate in small groups.
Isteri kepada yg mati syahid, hanya ada satu misi, utk berperang dan mati syahid supaya dapat jumpa suami semula di syurga.
Bagi mereka, kanak2 yg mati berada di sisi Allah SWT.
Menurut seorang ibu yg anak nya mati syahid, hari ni sorang mati, esok lahir lagi seorang bayi..


Israel
Memang pengecut sebab tak berani perang one to one ngan Hamas. Kat darat hanya duduk dlm kereta kebal. Pastu serang ngan bom pintar, bom fosforus dari jarak jauh.
Dia org tau Hamas ada penembak tepat! So, depa takut nak turun dari kereta kebal.
Kereta kebal Israel musnahkan tanaman seperti anggur dan pokok zaitun sebab tanaman ni makan masa bertahun nak tumbuh balik. Biar rakyat Palestine kebulur dan tak de sumber pendapatan.
Semua resolusi PBB, satu pun Israel tak ikut!!! Ada back-up besar lah katakannn...


Rakyat Palestine
Sedih Razali tengok dia org rebus rumput sebab dah tak de makanan.
Kanak2 tiada cita-cita lain selain dari ingin menjadi pengebom berani mati kerana trauma melihat ahli keluarga dibunuh di depan mata sendiri!
Di hospital, pembedahan, jahit kulit ke apa ke…terpaksa dibuat tanpa bius. Sebab ubat dah tak de..
Razali kata tak tahan dia tengok budak2 menjerit2 kesakitan bila kepala di jahit!
Dia jugak pergi sendiri ke dewan bedah yg telah dibedil dgn bom fosforus ..sebelum serangan ada few doctors sedang bedah pesakit….Razali kata tak de apa yg tinggal ..semua dah jadi abu!!! Ada la nampak serpihan tulang sikit2 here and there…Fosforus ni dia hancurkan kulit dan tulang…Nauzubillah.
Ada banyak lagi..but too long to write. Razali Awang memang volunteer nak pergi ke Gaza ...So, inilah yg diceritakan oleh beliau.
Satu lagi antara pembekal rifle ke Israel selain dari USA is negara jiran kita ni ha...yg paling dekat....SINGAPURA! So Razali kata kalau kita shopping kat sana mcm kita sokong Israel .
So friends, kita terus doa dan berdoa utk keselamatan saudara Islam kita di mana jua mereka berada..
Wasalam.

Read more...

Ayna Jundul Muslimin?

Friday, 29 May 2009

Ayna Jundul Muslimin?

Assalamualaikum w.b.t


أين جند المسلمين أين هم مما نعاني من وحوش حاقدين
في سراييفو دماء تغمر الأرض الفضاء صارخات بالنداء تستثير النائمين
لو نظرتم للضحايا ترى مثل الشظايا حولهم ... المنايا والنصارى يرقصون
ذبحونا كالشياه ورمونا في المياه وأخي عني لاه بمال أو بنون
مسجدي قد هدموه وهلالي **روه وأبي لم يرحمون رغم أثقال السنين
منزلي لم يتركوه فوق رأسي قوضوه كل شيء أفسدوه تحت عين المسلمين
عرض أبكاري استبيح وصغيري ذا ذبيح ودمائي في السطوح تستثير النائمين
ابنتي صارت سبية بعدما عاشت أبية ليتني ذقت المنية قبل ما عرضي يروح
نحن أرباب الكفاح لو تملكنا السلاح لأتينا بالصباح وانطوى الليل الحزين
ليس غير الاتحاد منقذاً هذه البلاد من صليبي أراد لو يباد المسلمون


Ayna Jundul Muslemeen

Where are the Muslims' soldiers? Where are the Muslims' soldiers? Where are they from what we suffer From full-of-hatred beasts

In Sarajevo there's blood Which fills the space of land And women yelling and calling For those who are asleep (to wake up)

Where are the Muslims' soldiers? Where are the Muslims' soldiers? Where are they from what we suffer From full-of-hatred beasts

If you take a look at the victims Spread like pieces Around them the death circles And the Christians dance

Where are the Muslims' soldiers? Where are the Muslims' soldiers? Where are they from what we suffer From full-of-hatred beasts

They've destructed my mosque And broke my crescent They didn't have compasion for my father Even for his oldness

Where are the Muslims' soldiers? Where are the Muslims' soldiers? Where are they from what we suffer From full-of-hatred beasts

They didn't leave my house They've destructed it over my head They thwarted everything Under the eyes of the Muslims

Where are the Muslims' soldiers? Where are the Muslims' soldiers? Where are they from what we suffer From full-of-hatred beasts

My daughter became a captive After she was proud I wish I tasted death Before my honor was disgraced

Where are the Muslims' soldiers? Where are the Muslims' soldiers? Where are they from what we suffer From full-of-hatred beasts

We are masters of the battle ( or strife) If we get hold of the weapons We should've rised at the morning And the sad night should've withdrawed

Where are the Muslims' soldiers? Where are the Muslims' soldiers? Where are they from what we suffer From full-of-hatred beasts

There's nothing but unity That can save this country From a crusader who wants The Muslims to be wiped

Where are the Muslims' soldiers? Where are the Muslims' soldiers? Where are they from what we suffer From full-of-hatred beasts

****grammar errors, I know...but I still can't find the correct translations....both the lyrics in Arabic and the translations were taken from different sites***


Sumber: WebForum

Read more...

GEMA

Thursday, 28 May 2009

Sebuah sajak yang bagus. Semoga kita semua semakin bersemangat dalam melaksanakan apa yang kita lakukan. Bukan sahaja semangat Palestine yang membara dalam dada, tetapi semangat untuk belajar, semangat untuk melaksanakan ibadah kepada ALLAH, semangat melakukan kebaikan sesama makhluk, semangat amar maaruf nahi mungkar, semangat untuk berdakwah dan segala macam semangat yang baik(bukan semangat ponteng kuliah dan tiru dalam exam ye).

Kredit: Zaim Ismail Zeid

Gema.

Mentari terbit sudah,

Hari baru menjelang tiba,

Dentuman masih menerjah,

Tinggal lah koleksi jeritan hiba,


Bumi bertinta darah, merah,

Gumpalan cebis-cebis nyawa,

Tentangan pasrah amarah,

Pabila kewujudan dinoda,


Keringat muda dikerah,

Teriakan azam dilaung, mara!

Hidup mati tanpa berserah,

Hak pasti dilindung jua,


Lelehan peluh dan tangis resah,

Padam tidak semangat membara,

Teruskan juangan, teruskan gagah,

Biar laungan mu kemana bergema.

Copyright 2009 Zaim Ismail Zeid

Scent of Palestine, Scent of JannahRead more...

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP