sahabat dan kasih sayang

Saturday, 31 October 2009


assalamualaikum WBT..

bila menyentuh isu Palestin, kita dapat lihat sejauh mana penghayatan setiap orang terhadap isu ini. ada yang mula menghulurkan derma, menghantar bantuan kemanusiaan, mengadakan ceramah berkaitan Palestin dan sebagainya. betapa kasihnya, sayangnya, ambil beratnya kita terhadap mereka yang berjuang di sana. melalui kempen Palestineevergreen ni, bukan sahaja bertujuan untuk menerapkan rasa kasih sayang, ambil berat terhadap mereka di sana, namun ianya untuk diaplikasikan dalam kehidupan harian kita iaitu
mengasihi, menyayangi insan-insan di sekeliling kita; ibu bapa, sahabat-sahabat kita.

adakah kita cukup mengasihi insan di sekeliling kita?

di sini ada satu artikel untuk dikongsi bersama. semoga beroleh manfaat daripadanya. semoga kita dapat berfikir dan melihat balik hubungan persahabatan antara kita dan sahabat-sahabat kita. dan semestinya, untuk mengukuhkan lagi rasa sayang kita terhadap saudara kita di Palestin sana.


Sahabat dan Kasih Sayang ::

Daripada Abu Hurairah (r.a) bahawasanya Rasulullah SAW bersabda :
"Pada Hari kiamat Allah akan berfirman, 'Dimanakah orang-orang yang saling mencintai kerana keagungan-Ku? Hari ini Aku akan melindungi mereka sebab hari ini tiada perlindungan selain daripada perlindungan-Ku." (Muslim)

Dalam Hadis Qudsi daripada Ubadah bin Samit, Allah berfirman :
"Kecintaan-Ku hanya untuk orang-orang yang saling mencintai, saling menghubungkan silaturahim dan saling berkorban kerana-Ku. Orang-orang yang saling mencintai kerana-Ku berada di atas mimbar-mimbar cahaya. Para Nabi dan Syuhada merasa cemburu terhadap mereka." (Ibn Hibban dan lain-lain).

Kita sudah mengetahui keutamaan dan kedudukan kasih sayang di sisi Allah, ukuran dan pengaruhnya di dunia dan akhirat kelak. Kalau begitu apakah hak dan kewajipannya?

Imam Al-Ghazali telah membahaskan hak-hak kasih sayang dalam kitab Ihya Ulumuddin. Selama ini umat Islam mengabaikannya. Kita merasa malu, hati kita merasa pilu melihat remehnya kedudukan kasih sayang ini dalam jiwa umat ini. Banyak terjadi kesalahan di antara sesama umat Islam yang bersaudara. Seharusnya orang mukmin menyerahkan kepimpinan kepada saudaranya sesama muslim, dan berusaha sekuat tenaga untuk membahagiakan dan sekaligus merendahkan hati terhadap mereka.

Apabila merendahkan hati terhadap mereka, jangan pula menyebabkan saudaramu itu takabur kerana merendahkan hati terhadap sesama muslim kerana Allah adalah salah satu sifat yang tidak dapat dipisahkan daripada orang-orang mukmin. Ia merupakan sifat yang tetap wujud pada pengikut-pengikut Nabi SW sampai hari kiamat. Allah swt berfirman :
"… bersikap lemah-lembut terhadap orang-orang mukmin dan bersikap keras terhadap orang-orang kafir..." ( Al-Maidah : 54)

Sebenarnya sikap lemah-lembut terhadap saudara seagama bukanlah kerana keturunan atau kehebatannya tetapi kerana iman yang memenuhi hatinya dan akidah yang ada dalam jiwanya. Orang bijak mengatakan :
"Kami menjadi Raja disebabkan akidah ini (tetapi) kami menjadi hamba kepadanya."

Sesiapa yang mencintai akidah, tentu ia mencintai penganutnya dan semua yang berhubungan dengan mereka. Sebuah syair mengatakan : "Aku melewati rumah si Laila, ku cium dinding rumah itu. Sebenarnya aku bukan mencintai rumahnya, tetapi mencintai penghuni rumah itu." Oleh itu, berusahalah menjaga hak dan kewajipan kasih sayang, semoga Allah mencucuri rahmat-Nya keatasmu, mengampuni dosa-dosamu dan menolongmu terhadap dirimu.

Berikut ini dihuraikan dengan ringkas hak-hak kasih sayang berpandukan kitab Ihya 'Ulumiddin.

Sesungguhnya para salafus-soleh telah menunjukkan contoh-contoh yang nyata yang dapat dilihat oleh manusia dengan mata mereka dan menyentuh dengan tangan mereka. Kemudian jejak mereka diikuti oleh da'ie-da'ie Islam dalam menahan bala seksaan yang mereka alami. Betapa banyak saudara-saudara kita yang menebus saudaranya dengan jiwa. Betapa banyak pula yang meninggalkan keluarga dan rumah mereka, menemui saudara-saudara mereka untuk membantu keperluan mereka, sedang hati mereka sentiasa membaca firman Allah:
"… kami tidak menghendaki balasan darimu, tidak pula ucapan terima kasih. Sesungguhnya kami takut kepada azab Tuhan kami pada hari semua orang bermuka masam dan merasa kesulitan." (Al-Insan : 9-10)

Kasih sayang seperti ini sungguh unggul dan agung, sehingga orang-orang yang suka berbuat dosa tidak sanggup mencapainya. Kasih sayang seperti ini hanya terdapat pada jiwa orang-orang mukmin. Hakikat ini tidak dapat dipinda oleh orang-orang keras kepala yang hatinya tidak disinari oleh nur Islam. Seperti halnya orang buta yang tidak dapat melihat cahaya matahari, tidak bererti matahari sudah terbenam.

Sesiapa yang mempunyai hati, dengarlah kebenaran ini. Sesiapa yang tidak mempunyai hati, pertama-tama carilah hatinya yang telah hilang itu, kemudian perhatikanlah orang-orang mukmin. Ia pasti akan terkejut melihat apa yang disaksikannya dan akan lupa tentang kewujudan dirinya. Kemudian dirinya akan fana dalam erti kasihsayang yang paling unggul yang pernah dikenali oleh umat manusia. Tidak akan ada yang lebih agung daripadanya sampai akhir zaman.

Hati, diibaratkan seperti alat pengirim dan peka penerima, sebahagiannya ada yang sangat peka, sehingga suara yang perlahan pun tidak akan terlepas dari tangkapannya. Sebahagian yang lain ada yang kurang peka sehinggakan suara yang kuat pun tidak dapat dikesannya. Jika ada orang yang tidak mampu menggambarkan hidupnya dan tidak dapat membayangkan bentuk kehidupan yang kita serukan, hendaklah mereka memperbaiki hati mereka, membersihkannya daripada segala dosa dan kesalahan sehingga mereka dapat menerima rahmat dan petunjuk daripada langit.

Ada empat hak-hak kasih sayang yang akan diperjelaskan secara ringkas:

1) Hak sahabat terhadap harta
Ada tiga tahap dalam hak saudara terhadap harta:

i- Memenuhi keperluan saudaramu daripada kelebihan hartamu
ii- Memberikan separuh hartamu
iii- Menyerahkan seluruh hartamu untuk memenuhi keperluan mereka kerana lebih mengutamakan keperluan mereka daripada keperluan sendiri.

Tahap ketiga inilah yang dimaksudkan oleh firman Allah swt :
"... mereka mengutamakan (saudaranya) daripada dirinya sendiri, sekali pun mereka dalam kesusahan." (Al-Hasyr :9)

Ada beberapa contoh kasih sayang, dalam tahap ini :

a) Fath al-Musaili datang ke rumah saudaranya. Kebetulan pula, saudaranya tidak ada di rumah. Ia meminta pembantu rumah saudaranya mengeluarkan sebuah peti kepunyaan tuannya. Fath mengambil benda-benda yang diperlukan dari peti saudaranya itu. Setelah tuannya kembali, pembantu ia menceritakan kejadian tersebut. Oleh kerana gembira terhadap apa yang dilakukan oleh hambanya, ia berkata, "Kalau betul kamu memberikannya, maka saya merdekakan kamu kerana Allah".

b) Ali Bin Al-Husein berkata kepada temannya. "Bolehkah seorang menyeluk saku dan mengambil sesuatu dari kocek saudaranya tanpa izin?" Temannya menjawab, "Tidak". Kata Ali, "Kalau begitu kamu bukan bersaudara".

c) Seseorang mengatakan, "Jika kamu meminta wang daripada saudaramu, lantas ditanya untuk apa, ini bererti hak persaudaraannya telah hilang".

d) Seorang sahabat Rasulullah SAW menghadiahkan sesuatu (kepala kambing) kepada sahabatnya, kemudian dia menghadiahkannya lagi kepada sahabat yang lain. Demikianlah seterusnya hingga kembali kepada yang pertama setelah beredar kepada tujuh orang sahabat.

e) Abu Sulaiman ad-Darani berkata : "Aku menyuapkan sesuap makanan kepada seorang saudaraku, kurasakan lazatnya di dalam tekakku".

f) Masruq mempunyai hutang yang banyak. Saudaranya Khaithamah juga berhutang kepada yang lain. Masruq membayar hutang Khaithamah tanpa diketahuinya. Begitu pula Khaithamah membayar hutang Masruq tanap diketahuinya.

2. Hak sahabat terhadap dirimu

Tahap bantuan yang paling rendah ialah memenuhi keperluan mereka sekiranya kamu mempunyai waktu lapang dan menyelamatkan mereka daripada bahaya yang akan menimpa sekiranya ia tidak membahayakan kamu. Manakala tahap bantuan yang paling tinggi sekali ialah mengutamakan keperluan mereka dan menyelamatkan mereka daripada bahaya walaupun ianya membahayakan diri kamu sendiri. Melalui perkataan Nabi Musa (a.s), Allah berfirman :
"Berkata Musa, 'Ya Tuhanku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik."

a) Ibn Shabramah telah menunaikan keperluan besar salah seorang saudaranya lalu saudaranya itu datang membawa hadiah. Maka Ibn Shabramah bertanya : "Apakah ini". Saudaranya menjawab : "Ini adalah balasan jasamu." Lalu Ibn Shabramah berkata : "Ambillah hartamu ini, semoga Allah mengampunimu".

Seterusnya Ibn Shabramah berkata : "Apabila kamu meminta saudaramu memenuhi hajatmu dan dia tidak berusaha sedaya upaya untuk menunaikannya maka ambillah air sembahyang, bertakbirlah empat kali dan anggaplah dia sebagai orang yang telah mati."

b) Al-Hassan selalu mengatakan : "Saudara-saudara kami lebih kami cintai daripada isteri-isteri dan anak-anak kami. Keluarga kami memperingatkan kami tentang dunia dan saudara-saudara kami memperingatkan tentang akhirat".

3. Hak sahabat terhadap lidahmu

Ada di antara sahabatmu yang tidak memerlukan bantuan harta, kerana Allah telah melimpahkan kurnia-Nya atau telah ada orang yang memenuhi keperluannya. Akan tetapi ia sangat memerlukan lidah dan hatimu (nasihat dan kebaikanmu).

Apa gunanya harta benda dan bantuanmu, jika disertai dengan kata-kata yang meyinggung perasaan. Apa gunanya erti harta dan nasihatmu jika tidak disertai kesetiaan dan kasih sayang serta keikhlasan. Jika kamu ingin kedudukan yang telah dijanjikan Allah bagi saudara-saudara fiLlah, peliharalah hak-hak saudaramu atas lidah dan hatimu.

Ada tiga hak saudara terhadap lidahmu :

Pertama

Bersikap diam terhadap keaibannya, dengan syarat tidak mengabaikan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jangan menghina, mengumpat, berbohong, mencaci, memberi gelaran yang tidak ia sukai, menyebarkan rahsia-rahsianya, memburukkan keluarga serta kawan-kawannya dan menceritakan keaibannya yang kamu lihat. Tetapi carilah jalan untuk menutupi keaiban yang kamu dapati padanya. Lihatlah kata-kata Nabi Isa (a.s) kepada pengikutnya, "Apakah yang akan kamu lakukan apabila melihat pakaian saudaramu yang sedang tidur terbuka oleh angin?". Mereka menjawab, "Kami akan menutupnya." Kata Nabi Isa, "Malahan kamu membuka auratnya". Mereka bertanya, "SubhanaLlah, siapakah yang berbuat demikian?". Beliau menjawab, "Salah seorang daripada kamu, mendengar cerita saudaranya, kemudian dia tambah dengan lebih banyak lagi".

Allah berfirman :
"Celaka besar bagi orang-orang yang curang, orang yang apabila menerima takaran daripada orang lain mereka minta dipenuhi. Bila menakar untuk orang lain mereka kurangi". (Al-Muthafifin :1-3)

Kedua

Bincangkan dengan sahabatmu hal-hal yang disukainya dengan syarat tidak pula mengakibatkan penipuan terhadap dirimu sendiri atau menyebabkan kamu menyimpang daripada bercakap benar. Jika kamu melihat pada dirinya kebaikan yang menakjubkanmu sebagai seorang mukmin, dorongkan ia agar terus melaksanakannya. Apabila kamu mendengar pujian terhadapnya, ingatkan kepadanya agar jangan sampai sifat sombong masuk ke dalam jiwanya. Sekiranya didapati ia cenderung untuk berbuat baik atau berhubungan dengan orang-orang terhormat, berikan penjelasan sebaik mungkin sejauh yang diketahui tentang orang itu. Sudah pasti seorang sahabat ingin kamu membantunya bila ia diserang semasa dia ada atau tidak ada. Jika kamu tidak berbuat demikian, kamu laksana orang mati bukan hidup. Termasuk dalam hal ini juga meninggalkan perdebatan yang tidak baik. Dalam hal ini Abdullah bin Hassan berpesan, "Tinggalkanlah fikiran orang-orang yang pintar mahupun serangan mengejut orang-orang yang rendah dan hina".

Ketiga

Mendoakannya baik semasa hidup atau setelah meninggal dunia, kerana doa itu tanda kecintaan dan kekariban. Al-Imam Hasan Al-Banna telah mengumpulkan doa-doa yang dapat mempengaruhi ikatan hati dan kasih sayang. Doa itu dijadikan wirid rabithah (doa pengikat hati) yang dibaca setiap hari dengan khusyuk dan ikhlas sambil merenung maknanya baik oleh saudara yang ada di Timur mahupun di Barat, sehingga dengan doa itu kita dapat bersatu hati (seperti kata pepatah, jauh di mata dekat di hati). Peliharalah amalan doa tersebut kerana Rasulullah SAW bersabda :
"Apabila seseorang mendoakan saudaranya dari jauh, malaikat akan berkata kepadanya, untukmu seperti itu pula."(Muslim)

Hendaklah kita mendoakan sahabat-sahabat kita di dunia dan jika di antara mereka telah pulang ke Rahmatullah, hendaklah kita mendoakan dan memohon keampunan baginya.

Firman Allah SWT :
"Mereka bergembira terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahawa tidak ada kekhuatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati". (Ali-Imran :170)

Firman Allah SWT :
"Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Ansar), mereka berdoa, 'Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman terlebih dahulu daripada kami dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang." (Al-A'raf :151-152)

4. Hak sahabat terhadap hatimu

Hak sahabat terhadap hatimu tersimpul di dalam dua perkataan iaitu kemaafan dan kesetiaan. Yang dimaksudkan dengan kemaafan ialah sebelum kamu mengambilnya menjadi sahabat haruslah diingat bahawa ia bukan seorang yang maksum (terpelihara daripada kesalahan) kerana ini adalah sifat para nabi. Pasti ia ada kesalahan-kesalahan kecil dan kesilapan tetapi kesalahan itu akan terserlah setelah berkawan rapat dan bergaul lama dengannya. Kemungkinan jika berjauhan kamu tidak melihat kesalahannya. Akan tetapi suatu ketika kamu pasti dapat melihat sesuatu yang tidak kamu sukai dan berdiam diri terhadap kesalahannya.

Seorang penyair pernah berkata, "Menyendiri atau bergaullah dengan temanmu, kerana kadang kala ia membuat kesalahan dan kadang-kadang menjauhinya. Jika kamu setiap saat kamu mencela saudaramu, kamu tidak akan dapat menemui orang yang tidak dapat dicela".

Penyair lain mengatakan, "Maafkan kecacatan atau keaiban saudaramu sebagai simpanan kebaikan bagimu. Hindarkan umpatan-umpatan keji sebagai kebaikan hatimu."

Penyair lain pula mengatakan, "Ambillah yang baik daripada saudaramu, tinggalkanlah yang mengandungi kerosakan kerana umur lebih pendek daripada pekerjaan mencela satu sama lain".

Allah memerintahkan agar selalu memaafkan orang lain seperti yang terdapat dalam banyak ayat didalam kitab-Nya yang mulia. Di antaranya ialah :

"Sesiapa yang memaafkan dan berbuat baik, pahalanya ditangan Allah. Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim". (Asy-Syura : 40)

Perhatikan pula firman Allah SWT ketika menyuruh Abu Bakar (r.a), supaya memberi kembali nafkah kepada kerabatnya yang terlibat dalam penyebaran berita bohong terhadap diri 'Aisyah :
"Janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan diantaramu bersumpah, bahawa mereka tidak akan memberi bantuan pada kaum kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (An-Nur :22)

Dalam ayat lain disebutkan :
"Orang-orang yang bertaqwa ialah : Orang-orang yang menafkahkan hartanya pada waktu lapang dan sempit, orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." (Ali-'Imran : 134)

Allah SWT telah menyifatkan orang-orang mukmin dengan firman-Nya :
"Berkasih sayang sesama mereka". (Al-Fath : 29)

Adakah dia seorang yang berkasih sayang sekiranya ia tidak memaafkan keterlanjuran saudaranya? Allah menyifatkan mereka dengan firman-Nya :
"Berlemah lembut terhadap orang-orang mukmin".

Adakah dia bersikap lemah lembut jika ia tidak memaafkan kesalahan dan sabar atas kesilapan mereka.

Kesetiaan terhadap sahabat yang menunaikan hakmu adalah hal yang jelas jika ia memberi hakmu dengan sempurna. Akan tetapi yang kita maksudkan di sini ialah kesetiaan pada waktu sahabatmu melalaikan hak-hak itu. Hal ini telah dihuraikan ketika membicarakan kemaafan. Yang penting bagi kita sekarang ialah mengkaji sikap yang perlu diambil apabila sahabat kita melalaikan hak dan agamanya.

Para sahabat telah menerangkan masalah ini dengan jelas :

Abu Dzar berpendapat bahawa apabila anda membenci saudaramu, hendaklah atas dasar kamu mencintainya. Ini bermaksud kamu mencintainya kerana ada sifat yang menarik perhatianmu. Ketika sifat itu hilang daripada dirinya, maka kamu tidak lagi diwajibkan mencintainya.

Abu Darda berpendapat : "Jangan tinggalkan saudaramu bila sifatnya berubah daripada biasa kerana yang bengkok pada suatu saat akan dapat diluruskan."

Jadi Abu Dzar berpendapat supaya membenci dan memutuskan hubungan dengan saudara yang begitu. Sementara Abu Darda' pula mengharapkan agar hubungan dengan saudara itu tetap berjalan seperti biasa. Ibrahim Nakha'i juga berpendapat seperti Abu Darda'. Ia berkata, "Jangan kamu putuskan hubungan dan jangan kamu tinggalkan saudaramu yang membuat kesalahan yang dilakukan pada saat itu akan ia tinggalkan keesokkan harinya".

Imam Al-Ghazali menguatkan juga pendapat Abu Darda' dengan beberapa alasan, antara lain : "Kalau kita memutuskan hubungan dengan saudara kita, dari satu segi kita telah kehilangan kesempatan untuk mengembalikannya ke jalan yang baik."

Di segi yang lain ini bererti tidak setia kepadanya. Ini adalah kerana sehingga hari ia membuat kesalahan itu ia masih memelihara persaudaraannya dengan kita. Oleh sebab itu hendaklah kita menolongnya ketika ia berbuat kesalahan. Ketika saudara kita memerlukan bantuan kebendaan, kita wajib memberikan pertolongan kepadanya. Keperluan terhadap agama lebih penting daripada keperluan kebendaan. Oleh sebab itu diutamakan lagi memberi bantuan ketika ia memerlukan agama.

Tidak diragukan lagi, cara yang dipilih oleh Imam Al-Ghazali mempunyai faedah dan keuntungan tetapi orang yang menempuh cara ini harus berhati-hati, sehingga saudara yang setia itu, dapat membezakan di antara mencintai saudaranya, dengan mencintai perbuatannya yang menyimpang dari jalan yang benar. Tidak ada perbezaan pendapat tentang wajibnya membenci perbuatan yang salah.

Kita haruslah sentiasa berada dalam hubungan kasih sayang dengan saudara yang membuat kesalahan itu, dan kita harus memandang dengan penglihatan kasih sayang, bukan dengan pandangan dengki dan marah kerana saudara kita itu sedang diuji. Kalau kita biarkan dia bersama syaitan, syaitan akan menghilangkan sifat malu dan melenyapkan perasaannya. Tetapi kalau kita tetap mengadakan hubungan dengannya, bererti kita telah memberikan kesempatan baginya untuk menyelamatkan dirinya.Wallahu a'alam..


0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP